Nieuwe reeks van de leesgroep achtergronden maatschappelijke ontwikkelingen

We organiseren een leesgroep om in te kunnen gaan op achtergronden en analyses van de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen. Onderwerpen die niet per se onmiddellijke actualiteit hebben, maar van belang zijn om te zien hoe de complexe structuur van het kapitalisme in elkaar zit. Contactpersoon: Kees Hudig

Aanmelden

De leesgroep is weer van start gegaan op 2 december 2020. We bespraken William I. Robinson, Into the Tempest: essays on the new global capitalism. We lazen “Rentier Capitalism, Who Owns the Economy, and Who Pays for It?” door Brett Christophers voor 4 februari 2021. Op 8 april was “The Imperial Mode of Living (Everyday Life and the Ecological Crisis of Capitalism)” van Ulrich Brand en Markus Wissen aan de beurt. Tenslotte lezen we voor 9 juni van Lynn Segal “Radical Happiness”.

Na de zomer gaan we in september verder maar hopelijk niet meer via zoom maar gewoon in een zaaltje. Nadere informatie volgt.

Je kunt je aanmelden via het contactformulier hieronder.

We organiseren een leesgroep om in te kunnen gaan op achtergronden en analyses van de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen. Vragen als: is er nog een uitweg uit de economische crisis? Wat zijn de gevolgen van de klimaatcrisis voor de organisatie van de accumulatie van het kapitaal? Welke veranderingen zien we in de verhouding tussen de kernlanden en de periferie? Hoe verhouden patriarchale en kapitaalsstructuren zich nu tot elkaar? Wat betekent dit voor het ideologische verhaal van het neoliberalisme? Onderwerpen die niet per se onmiddellijke actualiteit hebben, maar van belang zijn om te zien hoe de complexe structuur van het kapitalisme in elkaar zit. Deze lijst is niet uitputtend. En ook niet bepalend. De onderwerpen worden aangedragen door de leden van de leesgroep.

Contactpersoon: Kees Hudig

Aanmelden voor de leesgroep

    Terug naar overzicht